Våra åtgärder för en coronasäker miljö!

För att minimera risken för smittspridning följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har därför tagit fram nedanstående säkerhetsåtgärder med bla. avstånd, rengöring och nya träningsformer etc.

Självklart skall  alla vara friska som tränar hos oss, känner man av symtom stannar man hemma.

Med dessa åtgärder tror vi oss inte ha större smittorisk än på andra platser i samhället.

För så säker träning som möjligt!

 • Vi har endast en grupp i taget inne i lokalen.
 • In och utgång sker med minst 2 meters luckor mellan tränande.
 • Handspritning vid entrén
 • Insläpp sker exakt på vanliga starttiden.
 • Utgången sker via vår nödutgång i andra änden av lokalen, så att inte grupper möts vid entrén.
 • Alla tränande får en egen blå mattruta att träna på (avstånd 2 meter)
 • En viss del av passen tränar vi parvis med endast en och samma person, men de momenten går att välja bort och istället träna helt individuellt.
 • De som känner sig bekväma med att använda omklädningsrum och duschar kan göra det - övriga kommer färdig ombytta till träningen och förvarar sina kläder/väskor bredvid sin blå mattruta.
 • Alla tränande skall ha med en egen svetthanduk nära tillhands.
 • Alla fönster är öppna på vid gavel, dvs. nästan som utomhusträning fast inomhus.
 • Efter passet spritar och torkar tränande av sin blå mattruta.
 • Passet avslutas några minuter tidigare, lagom så vi hinner tömma och sprita lokalen innan nästa grupp kommer in för träning.

 

Alla måste ta sin del av det gemensamma ansvaret!

 • Känner du av eller någon i din familj av minsta lilla symtom så stanna hemma.
 • Tränande som påvisar minsta lilla symtom på passen skickas omedelbart hem.
 • Symtomer är; feber, hosta, halsont eller snuva
 • Obs! Allergiker måste ta sin medicin för att slippa bli hemskickade.

 

Extra noggrann städning

 • Träningslokal städas löpande av mellan passen
 • Alla handtag och ytor där människor tar i spritas av löpande under passen
 • All vår träningsutrustning som används spritas av löpande mellan passen